Расписание (Фитнес-зал)

Дата / Время 23 Авг Пт 24 Авг Сб 25 Авг Вс 26 Авг Пн 27 Авг Вт 28 Авг Ср 29 Авг Чт 30 Авг Пт 31 Авг Сб 1 Сен Вс 2 Сен Пн 3 Сен Вт 4 Сен Ср 5 Сен Чт 6 Сен Пт
07:00                       Upper Body + Flex
  Upper Body + Flex
 
08:00 Stretching
      Power Class
Stretching
Power Class
Stretching
      Power Class
Stretching
Power Class
Stretching
09:00 Pilates
Fitness Yoga
(*2 ч. )
    Fitness Yoga
(*2 ч. )
Pilates
Fitness Yoga
(*2 ч. )
Pilates
Fitness Yoga
(*2 ч. )
    Fitness Yoga
(*2 ч. )
Pilates
Fitness Yoga
(*2 ч. )
Pilates
10:00 Problem zone
  Pilates
    Problem zone
  Problem zone
  Pilates
    Problem zone
  Problem zone
11:00 Super Mama
Problem zone
CROSS training
  Problem zone
Super Mama
Problem zone
Super Mama
Problem zone
CROSS training
  Problem zone
Super Mama
Problem zone
Super Mama
12:00 Hot Iron
Суставная гимнастика
Stretching
  Суставная гимнастика
Fitness Yoga
(*2 ч. )
Суставная гимнастика
Hot Iron
Суставная гимнастика
Stretching
  Суставная гимнастика
Fitness Yoga
(*2 ч. )
Суставная гимнастика
Hot Iron
13:00   Hot Iron
Hot Iron
  Hot Iron
  Hot Iron
  Hot Iron
Hot Iron
  Hot Iron
  Hot Iron
 
15:00                     Суставная гимнастика
Stretching
Суставная гимнастика
Stretching
Суставная гимнастика
16:00 Суставная гимнастика
Stretching
Bums + ABS
  Stretching
Суставная гимнастика
Stretching
Суставная гимнастика
Stretching
Bums + ABS
Active Training
Cardio Training
Active Training
Cardio Training
Active Training
17:00 Pilates
Fitball + Upper Body
Stretching
  Fitball + Upper Body
Pilates
Fitball + Upper Body
Pilates
Fitball + Upper Body
Stretching
Pilates
Fitball + Upper Body
Pilates
Fitball + Upper Body
Pilates
18:00 Bums + ABS
Problem zone
Hot Iron
Bums + ABS
Hot Iron
Bums + ABS
Hot Iron
Bums + ABS
Problem zone
Hot Iron
Bums + ABS
Hot Iron
Bums + ABS
Hot Iron
Bums + ABS
19:00 CROSS training
Fitness Yoga
Pilates
CROSS training
Problem zone
Problem zone
Problem zone
CROSS training
Fitness Yoga
Pilates
CROSS training
Problem zone
Problem zone
Problem zone
CROSS training
20:00 Hot Iron
    Hot Iron
Fitness Yoga
Hot Iron
Fitness Yoga
Hot Iron
    Hot Iron
Fitness Yoga
(*2 ч. )
Hot Iron
Fitness Yoga
(*2 ч. )
Hot Iron
21:00                     Stretching